Със 149-годишна история и традиции в образованието. С квалифицирани преподаватели, работещи съвместно с факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“. Отлични изяви на учениците в конкурси, математически и спортни състезания, олимпиади.

Публикувано от Росица Димитрова на 1 - май - 2020г. 0 коментари
Публикувано от Десислава Стефанова на 23 - май - 2020г. 0 коментари

Класирани ученици от областни кръгове на олимпиади: Химия – III място за Борис Зарков -7в клас;  V място за Мартин Стефанов – 7в клас Физика – V място за Васил Обретенов – 7а клас История – I място за Николай Кирилов Синев – 5 б клас, IV-то място Берк Гюнай…

Публикувано от Росица Димитрова на 7 - април - 2020г. 0 коментари

Анкета

Публикувано от Росица Димитрова на 7 - април - 2020г. 0 коментари

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед № РД09-725/06.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката Ви уведомяваме, че считано от 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия в ОУ „Иван Вазов“ и обучение от разстояние в електронна среда ще се прилагат разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на…

Публикувано от Росица Димитрова на 24 - март - 2020г. 0 коментари

https://ivanvazov.eschool.site/login/index.php

Публикувано от Росица Димитрова на 23 - март - 2020г. 0 коментари