ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Представители на родителите:

1. Албена Любенова Арсова
2. Бисерка Николаева Методиева
3. Валентин Богданов Стоянов
4. Ваня Кирилова Иванова
5. Детелина Георгиева Димитрова
6. Емилия Рашкова Илиева
7. Живко Николов Николов
8. Калина Николова Стефанова
9. Леман Неджиатиева Хайри
10. Пенчо Йорданов Капинчев
11. Петър Петров Ванев
12. Полина Христова Стоева
13. Светлин Йорданов Цветанков
14. Стойко Стоянов Ботев
15. Сунай Шарафетов Сабриев
16. Таня Михайлова Райкова

Представители на учителите:

1. Ирена Борилова Георгиева
2. Кирил Стоянов Черкезов
3. Петранка Трофилова Раднева
4. Румяна Димитрова Лазарова
5. Снежана Йорданова Трифонова
6. Татяна Божкова Петрова

Представители на ръководството (директор, зам.-директор):

1. Теодора Красимирова Йорданова
2. Бисер Стефанов Пелев