Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Отчетен доклад за 2016/2017 г.

Покана за 21-22.11.2016 г.

Покана за 12.12.2016 г.

Протокол от заседание 12.12.2016 г.

Заповед за учредяване на Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“

Покана за 19.01.2017 г.

Протокол от заседание 19.01.2017 г.

Покана за 23.02.2017 г.

Протокол от заседание 23.02.2017 г.

Покана за 15.03.2017 г.

Протокол от заседание 15.03.2017 г.

Покана за 20.04.2017 г.

Протокол от заседание 20.04.2017 г.

Покана за 12.06.2017 г.

Протокол от заседание на 12.06.2017 г.

Покана за 21.08.2017 г.

Протокол от заседание на 21.08.2017 г. 

Покана за 13.09.2017 г.

Протокол от заседание на 13.09.2017 г.

Покана за 19.12.2017 г.

Протокол от заседание на 19.12.2017 г.

Заповед 486/20.12.2017 г.

Покана за 08.01.2018 г.

Протокол от заседание на 08.01.2018 г.

Покана за 24.01.2018 г.

Протокол от заседание на 24.01.2018 г.

Покана за 20.02.2018 г.

Протокол от заседание на 20.02.2018 г.

Покана за 17.04.2018 г.

Протокол от заседание на 17.04.2018 г.

Отчетен доклад за 2017/2018 г.

Покана за 14.09.2018 г.

Протокол от заседание на 14.09.2018 г.

Покана за 10.01.2019 г.

Протокол от заседание на 10.01.2019 г.

Покана за 26.03.2019 г.

Протокол от заседание на 26.03.2019 г

Покана за 02.05.2019 г.

Протокол от заседание на 02.05.2019 г.