Членове на Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“

1. Стоян Красимиров Янев – председател
представител на родителите

2. Георги Георгиев Стоилов – член
представител на родителите

3. Биляна Друмева Димитрова – член
представител на родителите

4. Миглена Христова Модра
представител на родителите

5. Ирена Иванова Ганчева – член
представител на родителите

6. Силвия Петрова Чуканска – член
представител на родителите

7. Мариан Савов Савов – член
представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Цветанка Василева Николова
представител на родителите

2. Велислава Петрова Желязкова-Стойчева
представител на родителите

3. Андреана Стефанова Петкова
представител на родителите

4. Геновева Кръстева Великова
представител на родителите

5. Пламена Пасева
представител на финансиращия орган