Росица Сашкова Димитрова Администратор база данни
Царина Иванова Ненкова Главен счетоводител
Румяна Данева Атанасова Счетоводител
Янка Цветанова Божанова ЗАС и касиер
Емилия Кирилова Стоянова Домакин
Виолета Динчова Григорова Хигиенист
Тошка Денева Ламбева Хигиенист
Анелия Йорданова Тодорова Хигиенист
Веска Славчева Маркова Хигиенист
Величка Георгиева Маринова Хигиенист
Ангел Атанасов Ангелов Огняр
Мартин Христов Тодоров Работник поддръжка
Евгений Пенчев Йорданов Шофьор училищен автобус