Татяна Божкова Петрова Старши учител начален етап
Стефка Георгиева Лазарова Старши учител начален етап
Румяна Димитрова Лазарова Старши учител начален етап
Марияна Валентинова Топалова Старши учител начален етап
Соня Павлова Рашкова Старши учител начален етап
Даниела Тодорова Левакова Старши учител начален етап
Марияна Иванова Пенчева Старши учител начален етап
Емилия Илиева Иванова Старши учител начален етап
Симеонка Стоилова Богданова Старши учител начален етап
Петя Тодорова Енчева Старши учител начален етап
Радослава Томова Владимирова Старши учител начален етап
Гюлхан Ахмед Якуб Старши учител начален етап
Иваничка Славова Костова Старши учител начален етап
Росица Павлова Рачева Старши учител в начален етап
Галя Атанасова Николова Старши учител начален етап
Красимир Илиев Кръстев Старши учител начален етап
Кремена Тодорова Левакова Учител начален етап
Кирил Стоянов Черкезов Старши учител БЕЛ
Петя Великова Димитрова Старши учител БЕЛ
Величка Кръстева Николова Старши учител БЕЛ
Райна Христова Савова Старши учител английски език
Алексина Димитрова Джурова Старши учител английски език
Ивелина Цанева Василева Старши учител математика
Десислава Недкова Стефанова Старши учител математика, ИТ
Илиян Спасов Караджов Старши учител ИТ, математика
Снежана Йорданова Трифонова Главен учител прогимназиален етап
Георги Стефанов Георгиев Учител история
Вероника Алексиева Димитрова Старши учител химия
Ваня Маринова Анчева Старши учител биология
Жасмина Николова Щерева Главен учител прогимназиален етап
Ивелина Савчева Пъшева Старши учител физика
Валентин Иванов Георгиев Учител изобразително изкуство
Ирена Борилова Георгиева Старши учител музика
Георги Иванов Георгиев Учител физическо възп. и спорт
Атанас Стоянов Халаджов Старши учител физическо възп. и спорт
Христомир Йорданов Мицов Учител физическо възп. и спорт
Никола Иванов Ковачев Старши учител техника и икономика
Петранка Трофилова Раднева Училищен психолог
Камелия Танкова Вълова Учител подготвителна група
Силвия Парушева Върбанова Старши учител подготвителна група
Евелина Богданова Иванова Старши учител НЕ
Полина Стоянова Радославова Учител І-ІV клас ЦДО
Диана Милкова Иванова Учител І-ІV клас ЦДО
Гергана Евгениева Милчева Учител І-ІV клас ЦДО
Ралица Петрова Петкова Учител І-ІV клас ЦДО
Цветина Росенова Иванова Учител І-ІV клас ЦДО
Светла Кръстева Ангелова Учител І-ІV клас ЦДО