zaglavka

        Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

2017/2018 учебна година

Дейности по интереси:

Spelling Bee – Ръководител: Красимир Кръстев

Клуб „Екология“ – Ръководител: Вероника Алексиева

Клуб „Млади спортни надежди“ – Ръководител: Атанас Халаджов

Арт студио – Ръководител: Валентин Георгиев

Клуб „Млади футболни легенди“ – Ръководител: Георги Георгиев

Вокална група „Пулс“ – Ръководител: Ирена Георгиева

Клуб „Компютърен свят“ – Ръководител: Елена Петкова

Клуб „Компютърът мой приятел“ – Ръководител: Иваничка Костова

Клуб по танци „Вазов старс“– Ръководител: Галя Николова

Клуб „Сръчни ръце“– Ръководител: Радослава Томова

Клуб „Сръчковци“ – Ръководител: Кремена Левакова

Клуб „Работилница за приказки“ – Ръководител: Румяна Лазарова

Клуб „Направи си сам“  – Ръководител: Гюлхан Якуб

Клуб „Занимателна математика
и ИТ в класната стая“
– Ръководител: Татяна Петрова

Клуб „Забавна математика“ – Ръководител: Росица Рачева

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Родна реч – 2 клас – Ръководител: Марияна Пенчева

Родна реч – 3 клас – Ръководител: Симеонка Богданова

Математика за всеки – 3 клас – Ръководител: Петя Енчева

Математика за всеки – 5 клас – Ръководител: Ивелина Василева

Математика за всеки – 6 клас – Ръководител: Илиян Караджов

Математика за всеки – 7 клас – Ръководител: Снежана Трифонова

 

2016/2017 учебна година

Дейности по интереси:

Spelling BeeРъководител: Красимир Кръстев

Литературен клуб „Иван Вазов“ Ръководител: Кирил Черкезов

Компютърен святРъководител: Елена Петкова

Компютърът мой приятел – Ръководител: Иваничка Костова

Клуб „Екология“ – Ръководител: Вероника Алексиева

Клуб по танци „Вазов старс“ – Ръководител: Галя Николова

Клуб „Шарена черга“ – Ръководител: Стефка Лазарова

Млади спортни надежди – Ръководител: Ивайло Александров

Дискусионно студио – Ръководител: Румяна Лазарова

Арт студио – Ръководител: Валентин Георгиев

Клуб „Сръчни ръце“ – Ръководител: Радослава Томова

Сръчковци – Ръководител: Кремена Левакова

Родинознание Ръководител: Георги Ст. Георгиев

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

Родна реч – 2 клас – Ръководител: Гюлхан Якуб

Родна реч – 3 клас – Ръководител: Петя Енчева

Родна реч – 4 клас – Ръководител: Нели Златева

Математика за всеки – 5 клас – Ръководител: Илиян Караджов

Математика за всеки – 6 клас – Ръководител: Снежана Трифонова

Математика за всеки – 7 клас – Ръководител: Ивелина Василева