2018/2019 година

 

Прием в подготвителни групи

Заповед № 1038/24.04.2018 г.

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

Прием в 1 клас

Заповед № 1039/24.04.2018 г.