2017/2018 учебна година

Председател  – Йоана Светославова Бобева
Секретар – Юлиана Андрианова Йотова
Технически сътрудник – Виктор Ивайлов Йорданов

 Членове:

 1. V-а Елица Галинова Димитрова
 2. V-б Евелин Мирославова Бляхова
 3. V-в Виктор Ивайлов Йорданов
 4. VІ-а Дария Валентинова Георгиева
 5. VІ-б Киара Красимирова  Димова
 6. VІ-в Пламена Миленова Петова
 7. VІ-г Юлиана Андрианова Йотова
 8. VІІ-а Ирена Георгиева Георгиева
 9. VІІ- Виктория Георгиева Иванова
 10. VІІ-в Малвина Пламенова Стоянова
 11. VІІ-г Йоана Светославова Бобева