Информация за кандидатстване след 7 клас : ОУ "Иван Вазов" – гр. Русе