Със 147-годишна история и традиции в образованието. С квалифицирани преподаватели, работещи съвместно с факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“. Отлични изяви на учениците в конкурси, математически и спортни състезания, олимпиади.

Публикувано от Росица Димитрова на 18 - януари - 2018г. 0 коментари

На 16.01.2018 година във фоайето на ОУ “ Иван Вазов“ – гр. Русе клуб „Сръчни ръце“ по проект „Твоят час“ представи изложба на изработени приложни предмети. Официални гости на събитието бяха Директора на ОУ “ Иван Вазов“ Госпожа Йорданова, родители, учители и др. Клуб „Сръчни ръце“ 2018

Публикувано от Росица Димитрова на 8 - януари - 2018г. 0 коментари

Проект „А Б В на здравето” по Тема : „ Храни се здравословно и спортувай редовно” национален ученически конкурс „Посланици на здравето”. Дейностите ще допринесат за създаване на правилни възприятия и потребности, свързани с храненето и осъзнаване на ползата от физическата активност на емоционално и физическо ниво. По-голяма осведоменост за…

Публикувано от Росица Димитрова на 22 - декември - 2017г. 0 коментари

На 13.12.17г. младите зъболекарки д-р Дукова и д-р Лазарова от дентална клиника „Дукови“ гостуваха на малките ученици от 1б клас. Децата с интерес се включиха в разговора как да се грижат за зъбите си. С ентусиазъм обещаха да се включат в конкурса на клиниката за най-красива рисунка на Феята на…

Публикувано от Росица Димитрова на 22 - декември - 2017г. 0 коментари

ОТ 04.12.2017 г. до 15.12.2017 г. СЕ ПРОВЕДЕ ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ „ДАРИ ДОБРО”  ПО ИНИЦИАТИВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА ОТ ДОМ „МАЙКА И ДЕТЕ“. СЪС СЪБРАНАТА СУМА В РАЗМЕР НА 67.39 ЛВ. ЗАКУПИХМЕ ЛАКОМСТВА ЗА ДЕЦАТА ОТ ДОМА. БЛАГОДАРИМ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ…

Публикувано от Росица Димитрова на 20 - декември - 2017г. 0 коментари

В сайта на училището в раздел „За училището“ – подраздел „Профил на купувача“ – „ОП с публична покана“ са публикувани указания и образци за подготовка на оферта по поръчка с предмет: „Доставка на закуски за деца от ПГ и за учениците от 1 до 4 клас на ОУ „Иван Вазов“…

Публикувано от Росица Димитрова на 18 - декември - 2017г. 0 коментари

Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, бяха планирани дейности за привличане на вниманието към значението…