• Бюджетен план за 2011 г. – част 1  част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2011 г.
 • Отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г.
 • Бюджетен план за 2012 г. – част 1  част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2012 г.
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012 г.
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2012 г. – част 1 част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г. – част 1 част 2
 • Бюджетен план за 2013 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013 г.
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г.
 • Бюджетен план за 2014 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014  г. – част 1 част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014  г. – част 1 част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014 г. – част 1 част 2
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. – част 1 част 2
 • Бюджетен план за 2015 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015  г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015  г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г. – тук
 • Бюджетен план за 2016 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016  г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. – тук
 • Бюджетен план за 2017 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. – тук
 • Бюджетен план за 2018 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. – тук
 • Бюджетен план за 2019 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. – тук
 • Бюджетен план за 2020 г.  тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. – тук
 • Бюджетен план за 2021 г. тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г. – тук
 • Бюджетен план за 2022 г. тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. – тук
 • Бюджетен план за 2023 г. тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. – тук
 • Бюджетен план за 2024 г. тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г. – тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г. – тук

Related Images: