АДРЕС:
гр. Русе 7000
ул. „Д-р Петър Берон“ № 20
ОУ “Иван Вазов“

ТЕЛЕФОНИ:
Директор – 82 / 834 647
Помощник директор – 082 / 834 484
Счетоводител и личен състав – 082 / 834 032
e-mail: ouvazov@abv.bg

Въпроси и коментари са добре дошли.

* indicates required field

Създаване и поддръжка - Fast Secure Contact Form