АДРЕС:
гр. Русе 7000
ул. „Д-р Петър Берон“ № 20
ОУ “Иван Вазов“

ТЕЛЕФОНИ:
Директор – 082 / 834 647
Заместник-директор – 082 / 834 484
Счетоводител – 082 / 834 032
e-mail: info-1806106@edu.mon.bg

Related Images: