Музиката е едно от любимите изкуства на учениците от ОУ „Иван Вазов”. Като доказателство за това може да се посочи интересът им към вокалната група като форма за извънкласна дейност.

Вокална група „Пулс” води началото си от 1983 г. и тогава се състои от 20 ученици. През първото десетилетие от своя живот постоянно обновяващата се група взема дейно участие в различни републикански фестивали. Многократен носител е на призови места, отличена е с множество медали и дипломи. Като връх в нейната дейност са двата самостоятелни концерта – в Благоевград в рамките на международен фестивал и в Младежкия дом в Русе по случай пет години от създаването на групата, както и 20-дневното концертно турне в гр. Рига, Латвия.

90-те години са не по-малко ползотворни за група „Пулс” с участия в национални и регионални форуми. За отбелязване са първите места на окръжните фестивали през 1998 и 1999 г. и третото място на националния фестивал „Златният петел” през 2000 г.

Особено предизвикателство за преподавателя по музика, И. Георгиева, представлява работата с най-малките ученици от І до ІV клас. Най-даровитите от тях се обединяват във вокална група със символичното име „Полет”.

Извънкласната работа по музика носи особени емоции за учениците и учителя и има важно значение за пълноценния училищен живот.

Related Images: