Вид спорт Клас Между

ученици в класа

Училищно

първенство

Общинско

първенство

1.Баскетбол Всички класове Октомври 2017г. Април 2018г. Февруари 2018 г.
2.Волейбол Всички класове Октомври 2017г. Декември2017г.

Февруари 2018г.

Януари 2018 г.
3.Тенис на маса Всички класове Февруари 2018г. Март 2018г. Март 2018 г.
4.Шахмат Всички класове Октомври,ноември 2017г. Декември 2017г. Февруари 2015 г.
5.Футбол Всички класове Октомври 2018г. Октомври 2017г. Октомври 2017 г.
6.Хандбал Всички класове Януари 2018г. Февруари 2018г. Март 2018 г.