1. Публична изява на клуб „Екология”

На 24.04.2017 г. клуб “Екология” с ръководител Вероника Алексиева проведе своята първа публична изява на тема „Час на планетата Земя”.Мероприятието бе посветено на Международния ден на Земята – 22 април.

Гости на изявата бяха г-жа Теодора Йорданова – директор на ОУ „Иван Вазов” и учениците от III г клас с класен ръководител г-жа Галя Николова.

Целта на занятието бе да се запознаят гостите с глобалните екологични проблеми, алтернативните източници на енергия, рециклиране на отпадъци и опазване на природните ресурси на нашата планета като по този начин се повиши екологичната култура и грижа към природата.

Участниците в клуб „Екология” изготвиха и представиха презентация, чрез която насочиха вниманието към опазване на водите, въздуха и биоразнообразието на Земята.

Интересни и забавни бяха показаните опити от младите еколози за пречистване на замърсена вода и рециклиране на хартия.

Много атрактивни бяха конструираните модели с алтернативни източници на енергия от участниците в клуба – натурална батерия, лимонен часовник, генератор със слънчеви панели, минибъги със слънчеви панели.

В. Алексиева

18090707_807482742736987_692612466_o

Image 1 of 8

2.  Публична изява на клуб „Екология”

На 29.05.2017г. се проведе съвместна публична изява на клуб “Екология” с ръководител Вероника Алексиева от ОУ “Иван Вазов” и клуб “Екология и здравно образование” с ръководител Живка Драганова от ОУ “Васил Априлов”. Темата на изявата бе “ Природосъобразен начин на живот”.

Целта на занятието бе младите еколози да покажат своята съпричастност към проблемите за опазване на природата и необходимостта от природосъобразен начин на живот.

Участниците от двата клуба изготвиха и представиха презентации за екологичните проблеми в област Русе и защитени животни в региона.Интересна и поучителна беше драматизацията с еко-тематика за замърсяване на природата от човека.

Много емоционално протече викторината и решаването на кръстословица с демонстриране на богата екологична култура и знания.В края на занятието младите еколози написаха послания за опазване на природата, с което показаха своето отговорно отношение към проблемите на заобикалящата ги жизнена среда.

Вероника Алексиева – ръководител на клуб “Екология”

18699848_1959016297464818_3856095877958845829_n

Image 1 of 6

Related Images: