По традиция в края на учебната година най-талантливите и активни ученици на ОУ „Иван Вазов“ се награждават от педагогическата колегия и училищното настоятелство за постиженията си в конкурси, олимпиади и състезания. Според класирането и статута на конкурсната изява те получават плакети, грамоти и предметни награди. Най-престижните награди са Вазовско отличие за ученик от начален етап и Вазовска награда за ученик от седми клас.

2015/2016 учебна година

Дея Иванова, 4 „а“ клас – Вазовско отличие за ученик от начален етап

Венета Мринова, 7 „в“ клас – Вазовска награда за ученик от 7.клас

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП – 2015/2016 УЧ.ГОДИНА

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – 2015/2016 УЧ.ГОДИНА

2014/2015 учебна година

Константин Георгиев, 4 „а“ клас – Вазовско отличие за ученик от начален етап

Йоана Александрова, 7 „г“ клас – Вазовска награда за ученик от 7.клас

Наградени ученици 2014/2015 уч.година – начален етап

Наградени ученици 2014/2015 уч.година – прогимназиален етап

2013/2014 учебна година

Калоян Дянков – Вазовско отличие за ученик от начален етап

Мартина Стоянова – Вазовска награда за ученик от 7.клас

Наградени ученици от начален етап 2013-2014

Наградени ученици от прогимназиален етап 2013-2014

 

 

 

Related Images: