През м. януари 2021 г. се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство. Освободени бяха членове на УН и се приеха нови. Избра се нов секретар към съвет на настоятелите – Богослава Иванова

1. Петър Ванев – Председател

2. Диляна Данева-Стоянова – Счетоводител

3. Богослава Иванова – Секретар

През 2019 г. се проведе годишно Общо събрание на Училищното настоятелство. Освободени бяха членове на УН и се приеха нови. Избра се нов Съвет на настоятелите:

1. Петър Ванев – Председател   

2. Диляна  Данева-Стоянова – Счетоводител    

3. Теодора  Йорданова – Секретар             

На 12.12.2012 г. се проведе годишно Общо събрание на Училищното настоятелство. Освободени бяха членове на УН и се приеха нови. Избра се нов Съвет на настоятелите:

1. Андрей Ангелов – председател

2. Таня Райкова – счетоводител

3. Валерия Пенчева – секретар

На 22.05.2007 г. се проведе годишно Общо събрание на Училищното настоятелство. Бяха обсъдени и приети промени в устава. Освободени бяха членове на УН и се приеха нови. Избра се нов Съвет на настоятелите:

1. Елена Ващинска – председател

2. Дияна Маринова

3. Бисер Пелев

Училищното настоятелство е учредено на 13.11.2002 г. в състав от 20 родители и учители. Избран е Съвет на настоятелите в състав:

1. Александър Неделчев – председател

2. Бисер Пелев

3. Валерия Янакиева

Създаденото сдружение с нестопанска цел има необходимата съдебна регистрация. То осъществява общественополезна дейност като подпомага развитието, обучението и възпитанието в училище.

Related Images: