Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty

Училището е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.

Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проекта:

 • Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)
 • В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация
 • Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета
 • Печат на тапетите
 • Поставяне на тапетите
 • Обучения
 • Създаване на доброволчески групи

 • Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Теми на фото тапети биват:

 • Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
 • Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:
  математика, история, рисуване, физика…и т. н.
 • В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например –
  фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за
  Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения
 • Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е
  избрало училището.
 • Ползи от проекта:
 • Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда
 • Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците
 • Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си
 • Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните
  предмети
 • Намалява се стреса и агресивността при учениците

 • Увеличава се посещаемостта на училището

 • Училището повишава репутацията си

 • Училището увеличава броя на учениците всяка година

 • Създаване на екипност – ученици, учители, родители

 • Учителите се чувстват по- бодри и и по– мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда

 • Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище

 • Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели

 • Правилно позициониране на училището в социалните медии

                  Екологичен проект “Децата и Цветята”

За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.

Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:

 • Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая
 • Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея.
 • Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки
 • Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване
 • Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом
 • Екипна работа между деца, учители и родители
https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно!


Facebook

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/


Website

https://lightsourcecharity.org/bg/


You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

Related Images: