ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Представители на родителите:

1. Албена Любенова Арсова
2. Бисерка Николаева Методиева
3. Петър Петров Ванев
4. Диляна Евтримова Данева
5. Мартина Огнянова Кунева
6. Емилия Рашкова Илиева
7. Живко Николов Николов
8. Николай Милчов Ангелов
9. Владислав Красимиров Симчев
10. Денчо Пенчев Денчев
11. Камелия Иванова Костадинова
12. Богослава Ангелова Иванова
13. Маринела Николаева Колева
14. Стойко Стоянов Ботев
15. Сунай Шарафетов Сабриев
16. Калина Николова Стефанова
17. Таня Петкова Станчева

Представители на учителите:

1. Ирена Борилова Георгиева
2. Симеонка Стоилова Богданова
3. Петранка Трофилова Раднева
4. Румяна Димитрова Лазарова
5. Валентин Иванов Георгиев
6. Татяна Божкова Петрова
7. Марияна Иванова Пенчева
8. Светла Кръстева Ангелова

Представители на ръководството (директор, зам.-директор):

1. Елена Петрова Дончева-Петкова
2. Кирил Стоянов Черкезов

Related Images: