Петър Петров Ванев                                     Председател    petervanev@gmail.com

Диляна Евтимова Данева-Стоянова              Счетоводител     didi.daneva@gmail.com

Теодора Красимирова Йорданова                 Секретар             k87tedi@abv.bg