2023/2024 учебна година

Годишен план на училището за 2023/2024 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2023/2024 учебна година:

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас

5 клас 6 клас 7 клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2023/2028 учебна година – тук

2022/2023 учебна година

Годишен план на училището за 2022/2023 учебна година – тук

Училищен учебен план за 2022/2023 учебна година:

1 а клас 1 б клас 1 в клас

2 а клас 2 б клас 2 в клас

3 а клас 3 б клас 3 в клас

4 а клас 4 б клас 4 в клас

5 а клас 5 б клас 5 в клас

6 а клас 6 б клас 6 в клас

7 а клас 7 б клас 7 в клас

Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2022/2023 учебна година – тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/2023 година – тук

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“ 2022/2023 г. – тук

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи – тук

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище – тук

Related Images: