Обобщена информация за изплатени суми

Октомври-декември 2014 г.

Февруари 2015 г.

Март 2015 г.

Април 2015 г.

Май 2015 г.

Юни 2015 г. – Дата на публикуване: 05.06.2015 г. 12:26 ч.

Октомври 2015 г. – Дата на публикуване: 08.10.2015 г. 15:46 ч.

Ноември 2015 г. – Дата на публикуване: 12.11.2015 г. 15:13 ч.

Декември 2015 г. – Дата на публикуване: 11.01.2016 г. 11:15 ч.

Април 2016 г. – Дата на публикуване: 11.04.2016 г. 15:08 ч.

Май 2016 г. – Дата на публикуване: 12.05.2016 г. 9:20 ч.

Юни 2016 г. – Дата на публикуване: 08.06.2016 г. 14:40 ч.

 

Related Images: