2020 година

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ОУ „ИВАН ВАЗОВ”: Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от 1 до 7 клас на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе за учебната 2020/2021 година, по обособени позиции.

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка

Договор издателство „Клет България“

Договор издателство С.А.Н Про

Договор издателство „Бит и техника“

Договор издателство „Просвета“

Договор издателство „Архимед“

 

2017 година

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ОУ „ИВАН ВАЗОВ”: Доставка на учебници, учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във 2 и 6 клас на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции.

Решение за откриване на процедура

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Приемо-предавателен протокол

Договор издателство „Анубис-Булвест“

Договор издателство С.А.Н Про

Договор издателство „Бит и техника“

Договор издателство „Архимед“

Договор издателство „Просвета“

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка:

Договор издателство „Анубис-Булвест“

Договор издателство С.А.Н Про

Договор издателство „Бит и техника“

Договор издателство „Архимед“

Договор издателство „Просвета“

 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ОУ „ИВАН ВАЗОВ”: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 7 клас на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе за учебната 2017/2018 година по обособени позиции.

Решение за откриване на процедура

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Приемо-предавателен протокол

Договор издателство „Просвета“

Договор издателство „Анубис-Булвест“

Договор издателство „Бит и техника“

Договор издателство „С.А.Н. Про“

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

2012 година

  • ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ОУ „ИВАН ВАЗОВ”: Приготвяне и доставяне на храна за ученици от ОУ „Иван Вазов” – гр.Русе, по проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 24.02.2012 г. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 16.00 часа на 19.04.2012 г. МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе 7000, ул. Петър Берон” №20, стая 224 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: инж. Венелин Димитров – тел. 082 834 484; 0879 021 292

Related Images: