ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 2014 г.

за реда за планиране, организация на провеждането на процедурите, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 2015 г.

за реда за планиране, организация на провеждането на процедурите, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържане на профила на купувача

Related Images: