Членове на Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“

1. Малина Николаева Петкова – председател
представител на родителите

2. Ирина Красимирова Владова – член
представител на родителите

3. Владислав Ганчев Вълев- член
представител на родителите

4. Светлана  Боянова Йорданова – член
представител на родителите

5. Димитър Ангелов Пачелиев – член
представител на родителите

6. Бранимир Огнянов Стефанов – член
представител на родителите

7.  Габриела Динкова Лекова- член
представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Валентина Иванова Великова
представител на родителите

2. Таня Симеонова Тодорова
представител на родителите

3. Викториа Венциславова Банабакова
представител на родителите

4. Мариан Савов Савов
представител на финансиращия орган

Related Images: