Членове на Обществен съвет към ОУ „Иван Вазов“

1. Стоян Красимиров Янев – председател
представител на родителите

2. Кристина Василева Димитрова – член
представител на родителите

3. Борислав Руменов Стойчев- член
представител на родителите

4. Миглена Христова Модра
представител на родителите

5. Ирена Иванова Ганчева – член
представител на родителите

6. Елена Димитрова Башева- член
представител на родителите

7.  Габриела Лекова- член
представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Красимира Димитрова Стефанова
представител на родителите

2. Весела Григорова Петкова
представител на родителите

3. Мариета Георгиева Топалова
представител на родителите

4. Мариан Савов Савов
представител на финансиращия орган