2022/2023 година

 

Прием в подготвителни групи

ГРАФИК на  по приема на деца в детски градини и подготвителни групи към училища на територията на Община Русе през 2022 г. Нов прием за учеици 2022/2023 г.

Прием в 1 и 5 клас

Заповед план-прием

График на дейностите по прием в 1 клас за 2022/2023 учебна година