Росица Сашкова Димитрова Администратор база данни
Царина Иванова Ненкова Главен счетоводител
Румяна Данева Атанасова Счетоводител
Янка Цветанова Божанова ЗАС и касиер
Десислава Валериева Паспалева Домакин
Даниела Енчева Маринова Хигиенист
Тошка Денева Ламбева Хигиенист
Анелия Йорданова Тодорова Хигиенист
Веска Славчева Маркова Хигиенист
Галина Иванова Дачева

Пенка Илиева Колева

Хигиенист

Хигиенист

Ангел Атанасов Ангелов Огняр
Мартин Христов Тодоров Работник поддръжка
Пламен Рачев Радев Шофьор училищен автобус