1 Петя Тодорова Енчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 Гюлхан Ахмед Якуб 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
3 Радослава Томова Владимирова-Неделчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
4 Евелина Богданова Вълчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Иваничка Славова Костова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Росица Павлова Рачева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Галя Атанасова Николова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Румяна Димитрова Лазарова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Симеонка Стоилова Богданова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Соня Павлова Рашкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Йоана Диянова Цанева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Марияна Иванова Пенчева-Байчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Емилия Илиева Иванова-Димитрова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 ЛюсиенаЦветомирова Георгиева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 Красимир Илиев Кръстев 1. Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Петя Великова Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
17 Елиз Юсеинова Реджебова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
18 Величка Кръстева Николова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
19 Зорница Георгиева Петрова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20 Полина Христова Лъвчиева-Първанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
21 Илиян Спасов Караджов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
22 Десислава Недкова Стефанова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Йорданка Николова Колева-Георгиева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24ИлиянВалериевИлиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25 Жасмина Николова Щерева 1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Георги Стефанов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27 Вероника Алексиева Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Ивелина Савчева Пъшева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29 Мариела Борисова Ангелова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 МирянаАнтоноваПетрова1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Георги Иванов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
32 Атанас Стоянов Халаджов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33 Цветина Росенова Иванова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34 Никола Иванов Ковачев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35 Елена Димитрова Минкова 1. Психолог, училищен
36 Силвия Парушева Върбанова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Камелия Танкова Вълова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Диана Милкова Иванова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Полина Стоянова Радославова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Гергана Евгениева Милчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Николай Валентинов Димов 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Светла Кръстева Ангелова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Христина Йорданова Христова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Пламена ДимоваИванова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап