1 Петя Тодорова Енчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 Гюлхан Ахмед Якуб Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
3 Радослава Томова Владимирова-Неделчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
4 Евелина Богданова Вълчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Иваничка Славова Костова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Росица Павлова Рачева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Галя Атанасова Николова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Румяна Димитрова Лазарова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Симеонка Стоилова Богданова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Йоана Диянова Цанева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Марияна Иванова Пенчева-Байчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12СветлаКаменоваПавловаСтарши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Емилия Илиева Иванова-Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 ЛюсиенаЦветомирова Георгиева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 Красимир Илиев Кръстев Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Петя Великова Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
17 Елица Накова Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
18 Величка Кръстева Николова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
19 Зорница Георгиева Петрова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20 Полина Христова Лъвчиева-Първанова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
21 Илиян Спасов Караджов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
22 Десислава Недкова Стефанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Йорданка Николова Колева-Георгиева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24ИлиянВалериевИлиев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25 Жасмина Николова Щерева Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Георги Стефанов Георгиев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27 Вероника Алексиева Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Ивелина Савчева Пъшева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29 Мариела Борисова Ангелова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 МирянаАнтоноваПетроваУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Георги Иванов Георгиев Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
32 Атанас Стоянов Халаджов Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33 Цветина Росенова Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34 Никола Иванов Ковачев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35 Елена Димитрова Минкова Психолог, училищен
36 Силвия Парушева Върбанова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Камелия Танкова Вълова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Диана Милкова Иванова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Полина Стоянова Радославова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Гергана Евгениева Милчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Светла Кръстева Ангелова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Христина Йорданова Христова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43ЙоанаИвайловаИвановаУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44ДжулияАнгеловаАнгеловаУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
45Радослав СтанимировРадоевУчител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Related Images: