1 Петя Тодорова Енчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 Гюлхан Ахмед Якуб 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
3 Радослава Томова Владимирова-Неделчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
4 Евелина Богданова Вълчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Иваничка Славова Костова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Росица Павлова Рачева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Галя Атанасова Николова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Стефка Георгиева Лазарова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Румяна Димитрова Лазарова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Симеонка Стоилова Богданова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Соня Павлова Рашкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Йоана Диянова Цанева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Марияна Иванова Пенчева-Байчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 Емилия Илиева Иванова-Димитрова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 ЛюсиенаЦветомирова Георгиева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Красимир Илиев Кръстев 1. Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
17 Петя Великова Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
18 Елена Маргаритова Маждракова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
19 Величка Кръстева Николова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20 Зорница Георгиева Петрова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
21 Полина Христова Лъвчиева-Първанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
22 Илиян Спасов Караджов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Десислава Недкова Стефанова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24 Йорданка Николова Колева-Георгиева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25 Жасмина Николова Щерева 1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Георги Стефанов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27 Вероника Алексиева Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Ивелина Савчева Пъшева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29 Ирена Борилова Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 Георги Иванов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Атанас Стоянов Халаджов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
32 Цветина Росенова Иванова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33 Никола Иванов Ковачев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34 Петранка Трофилова Раднева 1. Психолог, училищен
35 Силвия Парушева Върбанова 1. Старши учител, подготвителна група
36 Камелия Танкова Вълова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
37 Диана Милкова Иванова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
38 Полина Стоянова Радославова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
39 Гергана Евгениева Милчева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Николай Валентинов Димов 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Светла Кръстева Ангелова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Адриана Йорданова Станчева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Христина Йорданова Христова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Пламена ДимоваИванова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап