1 Петя Тодорова Енчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 Гюлхан Ахмед Якуб 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
3 Радослава Томова Владимирова-Неделчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
4 Евелина Богданова Вълчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
5 Иваничка Славова Костова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
6 Росица Павлова Рачева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
7 Галя Атанасова Николова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
8 Татяна Божкова Петрова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
9 Стефка Георгиева Лазарова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Румяна Димитрова Лазарова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
11 Симеонка Стоилова Богданова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
12 Соня Павлова Рашкова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
13 Даниела Тодорова Левакова-Ангелова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14 Марияна Иванова Пенчева-Байчева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
15 Емилия Илиева Иванова-Димитрова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
16 Кремена Тодорова Левакова-Василева 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
17 Красимир Илиев Кръстев 1. Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
18 Петя Великова Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
19 Елена Маргаритова Маждракова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20 Величка Кръстева Николова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
21 Зорница Петрова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
22 Полина Христова Лъвчиева-Първанова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Илиян Спасов Караджов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
24 Десислава Недкова Стефанова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25 Йорданка Николова Колева-Георгиева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
26 Жасмина Николова Щерева 1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
27 Георги Стефанов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
28 Вероника Алексиева Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
29 Ивелина Савчева Пъшева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 Ирена Борилова Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
31 Валентин Иванов Георгиев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
32 Георги Иванов Георгиев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33 Атанас Стоянов Халаджов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
34 Цветина Росенова Иванова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35 Никола Иванов Ковачев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
36 Петранка Трофилова Раднева 1. Психолог, училищен
37 Силвия Парушева Върбанова 1. Старши учител, подготвителна група
38 Камелия Танкова Вълова 1. Учител, подготвителна група
39 Диана Милкова Иванова 1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
40 Полина Стоянова Радославова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
41 Гергана Евгениева Милчева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
42 Ралица Петрова Петкова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
43 Светла Кръстева Ангелова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
44 Надежда Йорданова Василева 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
45 Христина Йорданова Христова 1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
46 Маринка Георгиева Милушева 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
47 Маргарита Симеонова Нинова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап