Информация

за дата и основание за прекратяване на договор

 

23.01.2015 г.  1. Договор № 11/31.07.2012 г. за „Приготвяне и доставяне на храна за ученици от ОУ „Иван Вазов“ – Русе по Проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане ЦОУП“.   част 1    част 2     информация

 

23.01.2015 г.  2. Договор № 4/19.02.2014 г.    информация

 

29.01.2015 г. 3. Информация   за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранция за изпълнение по Договор № 11/31.07.2012 г.

 

05.06.2015 г. Договор № 6/26.01.2015 г.   информация

Related Images: