Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Източник: МОН