Публикувано от darina на 4 - февруари - 2013г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. РУСЕ

 ОБЯВЯВА

 Конкурс за литературна творба, рисунка и презентация, посветени на  142 години от създаването на училището.

Целта на конкурса е да развие таланта, въображението, уменията на младите творци. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата:

Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе

КОНКУРС ЗА  СЪЧИНЕНИЕ/ЕСЕ/,СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от V, VI и VII клас.

Съчинението /есето/ трябва да е не по – дълго от един лист А4, написан на компютър.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ и СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от  II, III и IV клас.

Разказът трябва да е не по–дълъг от един лист А4, написан на компютър.

Литературните творби могат да засягат разнообразни житейски позиции и да разглеждат всякакви проблеми, свързани с миналото и настоящето на Русе и България.

Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена и клас.

Всеки участник може да представи най-много две творби.

Срок за предаване на творбите: до 20.02.2012г./предават се на учителите по БЕЛ, а за начален етап на г-жа Г.Николова/

Жури в състав: Е.Данева, В.Николова и К.Черкезов  /за прогимназиален етап/ и Г.Николова, Кремена Левакова, Н.Златева /за начален етап/ ще присъди:

–          за прогимназиален етап – по една първа награда за всеки жанр

–          за начален етап –  по една първа награда за всеки жанр:

II, III, IV клас

КОНКУРС ЗА РИСУНКА:

Могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи:

– от 7 до 10 год.

– от 11 до 14 год.

Участниците могат да изобразяват свободно със средствата на изобразителното изкуство  теми, свързани с миналото и настоящето на Русе и България.

.Могат да бъдат използвани всякакви техники на формат А4 или не по-голям от блок №4. Всеки млад художник  може да участва с не повече от две творби.

Авторите трябва да напишат следните данни:

трите имена и клас.

Творбите на участниците в конкурсите трябва да бъдат предадени до 20.02.2012год. на г-н В.Георгиев.

Рисунките ще бъдат оценени от компетентно жури: В. Георгиев, представители на РХГ, което ще присъди по една първа награда за всички жанрове в двете възрастови групи.

КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Могат да участват ученици от  V до VII клас.

Презентациите, свързани с миналото и настоящето на Русе и България,

успехите и постиженията на ОУ “Иван Вазов”, трябва да бъдат изпратени до 20.02.2012г. на e-mail: ouvazov@abv.bg 

E-mail – ът трябва да съдържа трите имена и класа.

Всеки има право да участва с една презентация.

Компетентно жури ще присъди по една награда на участниците от пети, шести и седми клас.

До участие няма да се допускат ученици, непосочили трите си имена и класа или изпратили презентации, които:

–          не влизат в интервала от 10 до 15 слайда;

–          съдържат слайдове, които не са ориентирани в пейзаж (Landscape);

–          не се отварят винаги в изглед на слайдшоу;

–          не са форматирани подходящо, за да бъдат отворени в MS Power Point 2003;

–          съдържат твърде много текст по слайдовете;

–          са форматирани със серифни шрифтове;

–          имат неподходящо форматиран текст (слаб контраст и неподходящи комбинации между цвят на фон на слайда и цвят на текста);

–          нямат ясно форматиран текст  – твърде много или липса на булети (без ефектът да е търсен);

–          не съдържат никакви или твърде много ефекти за появяване, преход или изход на слайдове;

–          съдържат видео със звук;

–          не съдържат поне едно авторско изображение;

–          се отдалечават от темата на конкурса.

Информация за резултатите от конкурсите можете да намерите на:

http://www.ivanvazovruse.org/  след 27.02.2012г.

Класираните на първо място във всички конкурси ще получат предметни награди, а всички участници – грамоти за участие.

Източник: Кирил Черкезов

 

 

Related Images: