Публикувано от darina на 3 - ноември - 2013г. 0 коментара

„Не прави нищо, освен снимки; не оставяй нищо, освен следи; не губи нищо, освен време” е темата на проект по европейска програма „Коменски – училищни парньорства”, по който ученици и учители от ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе втора година работят съвместно с училища – партньори от Полша, Германия, Турция, Румъния, Италия и Испания.

Проектът е с екологична насоченост и цели промяна в знанието, мисленето и поведението на участниците спрямо околната среда.

През първата проектна година научихме много за:

 • Промените в климата и парниковия ефект;
 • Какво е смог и киселинен дъжд;
 • Процесът рециклиране и как да направим хартия от отпадъци;
 • Анализ на водата – пречистване и филтриране;
 • Влиянието на замърсяването върху растенията;
 •  Екологичното законодателство в нашата страна и последствия от въздействието на човека върху природата;
 • Културата, историята и природата на страните – партньори.

Повишихме своята  грамотност – езикова, природонаучна и компютърна, като осъществихме различни дейности: 

 • Наблюдавахме и откривахме екологични проблеми в родния край;
 • Проучвахме водни екосистеми и застрашени видове животни;
 • Изготвихме мултимедийни презентации на екологични теми;
 • Изработихме албуми на застрашени видове животни;
 • Рисувахме плакати за опазване на околната среда;
 • Разказахме за влиянието на човека върху природата с театрална постановка на английски език.

В съвместната работа с партньорските училища обогатихме екологичната си култура:

 • В Полша  с нашите домакини от училището в гр. Козиеглови посетихме фабрика за производство на минерална вода и напитки, работеща на затворен екологичен цикъл и изработихме екороботи.
 • В Германия с учениците от  „Йохан Песталоци”, гр. Радеберг, наблюдавахме процеса на пречистване на водата в близката пречиствателна станция и самите ние извършихме биологичен, химичен и физичен анализ на водата в преминаващата през града река.
 • В Румъния домакините от училище „Лусиан Блага”, гр. Сату Маре, ни показаха приют за кучета, изработихме екокалендар и карта на застрашените животински и растителни видове.
 • С учениците от началното училище в гр. Верона, Италия, извършихме наблюдение на горски растения и засадихме дръвчета.

През м. ноември 2013 г. ние ще бъдем домакин на петата работна среща по проекта. Кипи усилена подготовка…

Жасмина Щерева,

координатор проект

Related Images: