Публикувано от darina на 3 - декември - 2013г. 0 коментара

На Националното състезание „Аз рисувам“, организирано от СБНУ, учениците от нашето училище се представиха отлично по темата „Аз играя безопасно“. Честито на победителите!

Според регламента за финалния кръг на състезанието се класират тези, които имат поне от два етапа максимален брой точки – 50. На 19.12.2013 г. предстои състезанието „Аз, природата и светът“, а записването на желаещите е до 6 декември при класните ръководители.

Повече информация може да намерите на http://www.sbnu.org/tests.php

Резултати на учениците от ОУ „Иван Вазов“:

І клас

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

1.

Борис Ангелов Александров

ІВ

50

2.

Борис Павлинов Зарков

ІВ

50

3.

Димитър Пламенов Попов

ІА

50

4.

Доротея Тодорова Тодорова

ІГ

50

5.

Елизабет Вартан Вартанян

ІВ

50

6.

Ива Ивова Великова

ІГ

50

7.

Кристиян Йорданов Христов

ІГ

50

8.

Магдалена Калоянова Тодорова

ІБ

50

9.

Мария Мариянова Мутафова

ІВ

50

10.

Никола Павлинов Иванов

ІБ

50

11.

Стефания Павлинова Иванова

ІБ

50

12.

Ая Миленова Донева

ІВ

48

13.

Бела Йовкова Йорданова

ІА

48

14.

Галена Крумова Станчева

ІВ

48

15.

Даниела Стефанова Георгиева

ІА

48

16.

Евелин Мирославова Бляхова

ІБ

48

17.

Ивайло Симеонов Симеонов

ІА

48

18.

Калоян Ивайлов Кирков

ІГ

48

19.

Никола Росенов Енчев

ІГ

48

20.

Станислав Стойков Ботев

ІГ

48

21.

Стефани Станимирова Стефанова

ІА

48

22.

Христо Цветомиров Панчев

ІА

48

23.

Мартин Стефанов Матеев

ІА

46

24.

Алек Ивайлов Баталов

ІА

44

25.

Алекс Каменова Димова

ІА

44

ІІ клас

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

1.

Габриела Стилиянова Георгиева

ІІБ

50

2.

Гергана Петрова Петрова

ІІА

50

3.

Дея Иванова Иванова

ІІА

50

4.

Елица Бисерова Куцарова

ІІА

50

5.

Йоана Николаева Стоянова

ІІА

50

6.

Йована Йорданова Тодорова

ІІБ

50

7.

Преслав Страшимиров Нанков

ІІБ

50

8.

София Мирославова Карамфилова

ІІБ

50

9.

Тея Александрова Тодорова

ІІА

50

10.

Димана Радославова Батанова

ІІБ

48

11.

Милена Миленова Михнева

ІІБ

48

12.

Михаел Кристиян Иванов

ІІБ

48

13.

Рашиде Мюреттин Селим

ІІА

48

14.

Християна Антонова Недялкова

ІІБ

48

15.

Венелин Венелинов Георгиев

ІІА

46

16.

Камелия Владимирова Кънева

ІІБ

46

17.

Сияна Цветелинова Иванова

ІІБ

46

18.

Дария Валентинова Георгиева

ІІА

42

ІІІ клас

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

1.

Александра Миткова Митева

ІІІА

50

2.

Александрина Александрова Стоилова

ІІІД

50

3.

Анна Александрова Аврамова

ІІІВ

50

4.

Антония Василева Петрова

ІІІБ

50

5.

Галина Герасимова Димитрова

ІІІГ

50

6.

Десислава Георгиева Георгиева

ІІІД

50

7.

Ирена Георгиева Георгиева

ІІІА

50

8.

Мартина Димитрова Пенчева

ІІІГ

50

9.

Николета Николова Новакова

ІІІД

50

10.

Симеон Петров Кулев

ІІІВ

50

11.

Стефан Юлиянов Димов

ІІІД

50

12.

Тодор Тодоров Дончев

ІІІБ

50

13.

Ваяна Александрова Тодорова

ІІІГ

48

14.

Гергана Росенова Стойчева

ІІІВ

48

15.

Емил Деянов Тюлеков

ІІІБ

48

16.

Кремена Красимирова Кожухарова

ІІІД

48

17.

Лора Светославова Николова

ІІІД

48

18.

Нора Свиленова Пенчева

ІІІБ

48

19.

Калоян Красимиров Игнатов

ІІІА

46

20.

Кристина Петрова Иванова

ІІІА

46

21.

Габриела Тихомирова Ганева

ІІІВ

44

22.

Ива Николаева Пенчева

ІІІБ

44

23.

Пламена Владимирова Петрова

ІІІВ

44

24.

Стилиян Калоянов Стоилов

ІІІА

44

 ІV клас

Име, презиме, фамилия

Клас

Точки

1.

Александра Галева Папазова

ІVА

50

2.

Весела Михайлова Стоянова

ІVБ

50

3.

Йоана Светославова Пантева

ІVА

50

4.

Йоланда Деянова Стефанова

ІVГ

50

5.

Моника Даниелова Петкова

ІVБ

50

6.

Теодора Ростиславова Иванова

ІVА

50

7.

Ростислава Крумова Хаджирадкова

ІVВ

48

8.

Стела Христова Дамянова

ІVВ

48

9.

Емилия Емилова Цвяткова

ІVГ

46

10.

Ивета Георгиева Георгиева

ІVБ

46

11.

Димитър Александров Борисов

ІVГ

44

12.

Свилен Росенов Стоянов

ІVА

44

13.

Соня Мирославова Ковачева

ІVВ

42

Related Images: