Публикувано от darina на 24 - юни - 2014г. 0 коментара

ОУ „ИВАН ВАЗОВ” – РУСЕ

Списък на произведенията за 5 клас

I. Книги и сборници

1. Лалев, Ц. (съст) Голяма книга на митовете и легендите. С., 2003.

2. Еймари, Х. Старогръцки легенди и митове, разказани за деца. С., 2003.

3. Кун, Н.А. Старогръцки легенди и митове. С., 2002.

4. Библия за деца.

5. Каралийчев, А.. Приказен свят.

6. Попов, Р. Кратък празничен народен календар. С., 2003.

http://liternet.bg/

II. Конкретни текстове, предложени за изучаване в учебната програма:

1. Старогръцка митология: „Раждането на Зевс”, „Зевс сваля Кронос”, „Борбата на Зевс с Тифон”, „Олимп”

2. Скандинавска митология: „Имир, леденият великан”

3. Библейски мит за сътворението: „Бог е направил всичко”, „Добро е”, „Първите хора”, „В селенията на Бога”

4. Българска митология: „Сътворението на света”, „Трите поколения”

5. Арменска митология: „Раждането на Вахагн”

6. „Славки си рожба не трае” – фолклорна песен

7. „Тримата братя и златната ябълка” – фолклорна приказка

8. „Слънцето и луната” – еврейска приказка

9. „Легенда за рома” – ромска приказка

10. „Събра Марко триесе юнаци” – фолклорна песен

11. Български народни пословици и поговорки; гатанки

12. Коледни обредни песни; Великденски песни и други

13. Битови песни, обредни песни, свързани със семейния календар – сватбени, за раждане на дете (“Снощи се дете родило”, “Ела се вие, превива”)

14. „Млада Бога” – Илия Волен

15. “Пролетен празник” – Кирил Христов;

16. “Възкресение” – Ел. Багряна;

17. “Свети Георги и ламята” – фолклорна легенда;

18. “Два са бора ред поредом расли” – фолклорна песен;

19. “Котаракът наставник или котаракът в чизми” – Шарл Перо;

20. “Гъсарката на кладенеца” – Братя Грим;

21. “Грозното патенце” – Х.К. Андерсен;

22. “Златната мома” – българска фолклорна приказка от Бесарабия;

23. “Търговецът” – Сава Попов;

24. “Главатарят, който поискал да плени месечината” (турска приказка, преразказана от Н. Тодоров);

25. “Троица братя града градяха” – фолклорна песен;

26. “Най-справедливият” – Елин Пелин;

27. “Даваш ли, даваш, балканджи Йово” – фолклорна песен;

28. “Бил се Марко с турци еничари” – фолклорна песен;

29. “Момче с крила” – Агоп Мелконян;

30. “Приспивна песен” – Асен Разцветников;

31. “Родната реч” – Иван Вазов.

 

Изготвил: К. Черкезов

Related Images: