Публикувано от darina на 20 - октомври - 2015г. 0 коментара

Започнаха турнирните мачове от програмата на Турнира за купите на ОУ „Иван Вазов“ и СУ „Майор Атанас Узунов“ по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса и бадминтон. Първите резултати са от турнира по футбол, където отборът на ОУ „Иван Вазов“ зае трето място, на второ се класира отборът на СУ „Майор Атанас Узунов“, а на първо – отборът на Община Русе. Програмата и предстоящи събития от турнира може да видите в приложената Наредба за състезанието.

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР ЗА УЧИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СПОРТОВЕТЕ

ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ФУТБОЛ, ТЕНИС НА МАСА И БАДМИНТОН ЗА КУПИТЕ НА 

ОУ “ИВАН ВАЗОВ” и СУ “МАЙОР АТАНАС УЗУНОВ”

 І.  ВРЕМЕ, МЯСТО И ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ:

–    Турнирът ще се проведе на:

17-18.10.2015 – Футбол

07.11.2015 – Волейбол

08.11.2015 – Баскетбол

14.11.2015 – Тенис на маса

15.11.2015 – Бадминтон

–  Мястото за провеждане на срещите ще се уточни в зависимост от броя на подадените заявки;

– Техническите конференции ше се провеждат в деня на състезанията от 10 часа

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ:

– В турнира имат право да участват всички членове на учителски колективи на територията на Област Русе, РИО на МОН – Русе, Община Русе, общински съветници, преподаватели в Русенски университет „Ангел Кънчев”;

–  Дава се право на участие на външни за съответното учебно заведение или администрация състезатели в отборите. Същите трябва да са учители, преподаватели или помощен персонал към друго училище на територията на Община Русе, служители в общинска администрация, служители в РИО Русе или общински съветници.

„Външни” състезатели могат да участват само за един отбор за съответния спорт.

  1. Документи:

–  Списък на отбора, заверен от директора или друг ръководител на учебното заведение или администрация с подпис и печат;

– Лична декларация, че няма здравословни проблеми и организаторите не носят отговорност за възникнали такива по време на състезанието;

– Заявката за участие ще се счита за направена, когато представител на отбора се яви на техническата конференция.

  1. Състав на отборите:

– До 10 /десет/ състезатели, допускат се и 3-ма резервни състезатели за волейбол,  до 3-ма състезатели за баскетбол – допускат се и 2 – ма резервни състезатели

за отборите по Футбол 5+1 – допускат се до 5 резервни състезатели, Тенис на маса  3+1 резервен състезател , Бадминтон 3 +1 резервен състезател;

– Отборите могат да бъдат смесени по пол.

– „Външните” състезатели могат да бъдат не повече от 50% от отбора. В процеса на игра /на игралното поле/  външните не могат да бъдат повече от половината състезатели.

–  В отборите по волейбол участието в играта на минимум една жена е задължително.

–  Учители, преподаватели или служители, състезаващи се или картотекирани в професионалните спортни лиги по видовете спорт – нямат право да участват в съответния вид спорт.

ІІІ. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

– Системата на провеждане ще се уточни на конференциите, съобразно броя на участващите отбори;

– Класирането е отборно за всеки спорт

– Индивидуално за тенис на маса

– Наградите за класираните на първо, второ и трето място са купи и индивидуални предметни награди .

ІV. ФИНАНСИРАНЕ:

– Организацията по откриването, програмата и закриването на турнира е от ОУ “Иван Вазов”  и СУ “ Майор Атанас Узунов “ със съдействието на РИО на МОН  гр.Русе

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

– Незасегнатите в наредбата моменти ще се уточнят на техническите конференции;

– Списъчният състав на един отбор не може да бъде повече от 15 /петнадесет/ души;

– Закриването на Турнира за купата на ОУ “Иван Вазов” и СУ “ Майор Атанас Узунов “ ше се състои на 04.12.2015 на Благотворителния коледен бал в хотел “ Рига”;

–  Отборите да си осигурят еднообразно спортно облекло;

– Състезанията ще се провеждат съобразно правилниците на съответните федерации.

Валерия Пенчева,

Директор на ОУ “ Иван Вазов” – Русе

 

Related Images: