Публикувано от darina на 24 - януари - 2016г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. РУСЕ

ОБЯВЯВА

Конкурс за литературна творба, рисунка и фотография, посветени на  145 години от създаването на училището.

Целта на конкурса е да развие таланта, въображението, уменията на младите творци.

 КОНКУРС ЗА  СЪЧИНЕНИЕ/ЕСЕ/,СТИХОТВОРЕНИЕ:

Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата:

„Днес на дългът си аз съм послушен:

ази ще пея песни свободни“

Могат да участват ученици от V, VI и VII клас.

Съчинението /есето/ трябва да е не по – дълго от един лист А4, написан на компютър.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ и СТИХОТВОРЕНИЕ:

Участниците трябва да изразят мисли и чувства по темата: „Мечтатели“

Могат да участват ученици от  I, II, III и IV клас.

Разказът трябва да е не по–дълъг от един лист А4, написан на компютър.

 Литературните творби могат да засягат разнообразни житейски позиции и да разглеждат всякакви проблеми, представени през очите на вазовци.

Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена и клас.

Всеки участник може да представи най-много две творби.

 Срок за предаване на творбите: до 20.02.2016г./предават се на учителите по БЕЛ, а за начален етап на г-жа Г. Николова/

Жури в състав: Е. Данева, В. Николова и К. Черкезов  /за прогимназиален етап/ и Г. Николова, Кремена Левакова, Н. Златева /за начален етап/ ще присъди:

–           за прогимназиален етап – по една първа, втора и трета награда за всеки жанр

–           за начален етап –  по една първа, втора и трета награда за всеки жанр: I и II;  III и IV клас.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА, КОЛАЖ, КОМИКС „Моето любимо училище – вчера и днес”:

Оценка и класиране на участниците ще се извърши по възрастови групи в три направления:

Направление – рисунка:

1-ва група – от I до IV клас;

2-ра група – от V до VII клас.

Направление – колаж:

1-ва група – от I до IV клас;

2-ра група – от V до VII клас.

Направление – комикс:

1-ва група – от I до IV клас;

2-ра група – от V до VII клас.

Условия за участие:

 • няма ограничения в техниката на рисуване;
 • всеки малък художник може да участва в конкурса с по една творба в различните направления;
 • формат на рисунката: А4 или А3;
 • върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат изписани трите имена на автора и клас;
 • класираните участници ще бъдат поканени за награждаване в рамките на седмицата, посветена на патрона на училището /24. 02.2016-02.03.2016 г./;
 • най-добрите рисунки ще бъдат включени в юбилейна изложба „Училището – вчера и днес”, подредена във фоайето на първия етаж в училище.

Творбите на участниците в конкурса трябва да бъдат предадени до 19.02.2016 г. на г-н Валентин Георгиев или на класните ръководители от начален етап.

Рисунките ще бъдат оценени от русенските художници Валентин Георгиев, Мартин Митев, Стоян Димов, които ще присъдят по една първа награда за всички жанрове в двете възрастови групи.

ФОТОКОНКУРС „Един споделен миг от училищния живот”:

Могат да участват ученици от I до VII клас.

Снимките, отразяващи училищния живот, свободното време, любимите занимания, успехите и постиженията на ОУ “Иван Вазов”, трябва да бъдат изпратени до 19.02.2016 г. на e-mail: ouvazov@abv.bg 

E-mail – ът трябва да съдържа трите имена и класа.

Всеки има право да участва с не повече от две снимки.

Компетентно жури в състав: Стефан Матеев, фотограф; Валентин Георгиев, художник; Бисер Пелев ще присъди по една награда на участниците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми клас.

До участие няма да се допускат ученици, непосочили трите си имена и класа или изпратили снимки, които:

 • са правени в учебен час;
 • уронват престижа на училището, на работещите и на учещите в него;
 • са преекспонирани /твърде светли/ или недоекспонирани /твърде тъмни/:
 • са прекомпресирани или пикселизирани;
 • се характеризират с необоснована загуба на контраст:
 • са с неоправдано висок или нисък контраст.
 • имат посочени дата и час върху самата снимка:
 • са силно изкривени или лошо кадрирани, без да се търси ефектът:
 • са с ниско естетическо качество:
 • не отговарят на темата на конкурса.

Информация за резултатите от конкурсите можете да намерите на:

http://www.ivanvazovruse.org/  след 26.02.2016 г.

Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси ще получат предметни награди, а всички участници – грамоти за участие.

С най-интересните фотоси ще бъде оформен фотоалбум „145 училищни мига“, който ще остане в архива на училището.

Същите ще бъдат публикувани на училищния сайт.

 

Related Images: