Публикувано от Росица Димитрова на 23 - януари - 2017г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. РУСЕ

ОБЯВЯВА

Конкурс за литературна творба, рисунка и фотография, посветени на  146 години от създаването на училището.
Целта на конкурса е да развие таланта, въображението, уменията на младите творци. Всеки от участниците в прогимназиален етап трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата:

В града на свободния дух
Участниците от начален етап трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата:
Детство мое

КОНКУРС ЗА  СЪЧИНЕНИЕ/ЕСЕ/,СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от V, VI и VII клас.

Съчинението /есето/ трябва да е не по – дълго от един лист А4, написан на компютър.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ и СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от  II, III и IV клас.

Разказът трябва да е не по–дълъг от един лист А4, написан на компютър.

Литературните творби могат да засягат разнообразни житейски позиции и да разглеждат всякакви проблеми, представени през очите на вазовци.

Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена и клас.

Всеки участник може да представи най-много две творби.

Срок за предаване на творбите: до 20.02.2017г./предават се на учителите по БЕЛ, а за начален етап на г-жа Г. Николова/

Жури в състав: Е. Данева, В. Николова и К. Черкезов  /за прогимназиален етап/ и Г. Николова, Кремена Левакова, Н. Златева /за начален етап/ ще присъди:

–  за прогимназиален етап – по една първа, втора и трета награда за всеки жанр

–  за начален етап –  по една първа, втора и трета награда за всеки жанр:

II, III, IV клас

КОНКУРС ЗА РИСУНКА:

Могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи:

– от 7 до 10 год.

– от 11 до 14 год.

Участниците могат да изобразяват свободно със средствата на изобразителното изкуство  актуални теми.

Могат да бъдат използвани всякакви техники на формат А4 или не по-голям от блок №4. Всеки млад художник  може да участва с не повече от две творби.

Авторите трябва да напишат следните данни:

трите имена и клас.

Творбите на участниците в конкурсите трябва да бъдат предадени до 20.02.2017год. на г-н В. Георгиев.

Рисунките ще бъдат оценени от компетентно жури: В. Георгиев, представители на РХГ, което ще присъди по една първа, втора и трета награда за всички жанрове в двете възрастови групи.

ФОТОКОНКУРС:

Могат да участват ученици от IV до VII клас.

Снимките, отразяващи училищния живот, свободното време, любимите занимания, успехите и постиженията на ОУ “Иван Вазов”, трябва да бъдат изпратени до 20.02.2017г. на e-mail: ouvazov@abv.bg 

E-mail – ът трябва да съдържа трите имена и класа.

Всеки има право да участва с не повече от две снимки.
Компетентно жури ще присъди по една награда на участниците от четвърти, пети, шести и седми клас.

До участие няма да се допускат ученици, непосочили трите си имена и класа или изпратили снимки, които:

–  са правени в учебен час:
–   уронват престижа на училището, на работещите и на учещите в него:
–   са направени с мобилен телефон:
–  чиято дължина на широката страна не попада в интервала между 800 и 1024 пиксела:
–  са преекспонирани/твърде светли/ или недоекспонирани /твърде тъмни/:
–  са прекомпресирани или пикселизирани /необосновано наличие на шум/:
–  се характеризират с необоснована загуба на контраст:
–  са с неоправдано висок или нисък контраст.
–  имат посочени дата и час върху самата снимка:
–  са силно изкривени или лошо кадрирани, без да се търси ефектът:
–  са с ниско естетическо качество:
–  се отдалечават от темата на конкурса.
Информация за резултатите от конкурсите можете да намерите на:

http://www.ivanvazovruse.org/  след 23.02.2017г.

Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси ще получат предметни награди, а всички участници – грамоти за участие.