Публикувано от Росица Димитрова на 28 - февруари - 2017г. 0 коментара

Във връзка с патронния празник на ОУ „Ив. Вазов“ на 25.02.2017 г. се проведе викторина. Същата беше под надслов „Спасената история“, тъй като обхващаше теми, свързани с различни движими и недвижими културни ценности, спасени от посегателства през XX в. с енергичната намеса на  археолози, местни органи на властта и полицията.

Обхванати бяха уникални съкровища от различни исторически периоди /праистория, античност и средновековие/ изработени от злато и сребро или пък единствени по рода си произведения на изкуството.

Темите обхващаха исторически данни относно обстоятелства, свързани с намирането и спасяването на Вълчитрънското, Панагюрското, Рогозенското, Боровското съкровища и други ценни исторически находки. Засегната беше и темата за Ивановските скални църкви – обект, включен в недвижимото културно наследство на ЮНЕСКО.  

Във викторината се представиха два отбора – ученици от петите и шестите класове. Журито беше председателствано от доктора на историческите науки Иво Жейнов. След оспорвана борба, победителите от отбора на петите класове заслужиха своите награди.

Такива получиха и представителите от отбора на шестите класове. Наградите бяха осигурени от училищното настоятелство и връчени от директора на ОУ „Ив. Вазов“ г-жа Теодора Йорданова.