Публикувано от Росица Димитрова на 9 - юни - 2017г. 0 коментара

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че след проведеното първо класиране за прием в първи клас, свободните места са 7 (седем).

График на дейностите:

12.06 и 13.06. 2017 г.  – Подаване на заявление по образец за участие във второ класиране (училищна бланка).

14.06.2017 г.  – Обявяване на резултатите от второ класиране.

ЗА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА УЧАСТВАЛИ В ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Попълва се заявление за кандидатстване по образец  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и се прилагат всички необходими документи.

Работно време на комисията  – от 07:30 до 18:30 часа.

Заявление (Приложение 1)

Училищна бланка 2-ро класиране

 

Related Images: