Публикувано от Росица Димитрова на 18 - декември - 2017г. 0 коментара

Правителството прие Национален план за действие за периода 2017-2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).

Във всички региони на страната, с цел създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, бяха планирани дейности за привличане на вниманието към значението на грамотността и за популяризиране на четенето.

Планувани бяха и инициативи за усъвършенстване на уменията на родителите да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения, за обогатяване на училищните библиотеки, за повишаване на мотивацията на децата, Инициативата включваше маратон на четенето, приказни герои, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги.

В рамките на Националната седмица на четенето в нашето училище бяха планирани и осъществени серия от мероприятия. Инициативата се провежда в седмицата 11-15 декември и нейната цел е повишаване на грамотността и интереса към четенето.

На 11 декември учителите по БЕЛ от прогимназиален етап и класните ръководители на I – IV клас  в училище запознаха учениците с инициативата на Министерството, поставиха задачи на класовете и набелязаха мерките за провеждането на Третата национална седмица на четенето.

Начален етап

Учениците от I и II клас илюстрираха детска приказка. С най-добрите произведения беше подредена изложба.

На 12 декември учениците от III клас представиха пред класа любима книжка.

На 13 декември учениците от III клас показаха своите творчески умения като довършваха приказка по дадено начало. IVБ и IVB с ентусиазъм се включиха в състезанието за „Най–добър четец”. Конкуренцията беше голяма. Много добрата четивна техника и изразителното изпълнение на художествените творби впечатли и затрудни журито да определи победител на първо, второ и трето място. Отличените получиха сертификати и награди от ръководството на училището.

На 14 декември на гости на учениците от III Г клас беше г-жа Мариета Радева – баба на Мариела Радева, която им разказа интересни приказки.

15 декември – денят бе посветен на „приказните герои“. Третокласниците се превъплътиха в ролите на приказни герои с подходящи костюми.

Седмицата на четенето в начален етап приключи с изготвяне на книга с приказки – дело на учениците от III Г клас.

Прогимназиален етап

На 12 декември бяха поставени табла на първия етаж – Препоръчваме да прочетете и Отзиви от прочетеното.

Учениците от V  клас участваха в маратона на четенето, в който разказваха и четоха откъси от любими народни и литературни приказки и произведения  и ги препоръчваха на другите.Най-четените приказки бяха „Тримата братя и златната ябълка“, „Зайовата къща“,  „Баба Хола“, „Златното момиче“, „Отровната баница“ и още доста приказки от книгите „Светът на приказките“от Братя Грим,„Приказки от цял свят“, „Приказки от 1001 нощ“ и други.

Кулминацията за петокласниците беше драматизацията на приказката „ Инат“.

На 11 и 12 декември учениците от VI клас представиха мисли и цитати от книги, които са прочели наскоро. Техните писмени аргументации бяха окачвани на таблото в коридора, за да станат достояние и на други ученици с цел да прочетат книга.

На 13,14 и 15 декември учениците от VII клас представиха своите анотации за наскоро прочетена или любима книга. Някой от тях предложиха илюстрации или рисунки с проект за оформление на корицата на книга.

В последния  ден от седмицата, участниците в Литературния клуб бяха запознати с обяви за участие в Национални литературни конкурси и се  включиха в Маратона на четенето като четоха откъси от любими книги.

Маратон на четенето

Инициативата, организирана от Министерството на образованието и науката и споделена от ръководството, колектива и учениците на ОУ „Иван Вазов“, е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/.

4

Image 1 of 22

Related Images: