Публикувано от Росица Димитрова на 8 - февруари - 2018г. 0 коментара

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – ГР. РУСЕ

ОБЯВЯВА

Конкурс за литературна творба, рисунка и фотография, посветени на  147 години от създаването на училището.

Целта на конкурса е да развие таланта, въображението, уменията на младите творци. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата:

„Отечество любезно, как хубаво си ти!“

КОНКУРС ЗА  СЪЧИНЕНИЕ/ЕСЕ/,СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от V, VI и VII клас.

Съчинението /есето/ трябва да е не по – дълго от един лист А4, написан на компютър.

КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ и СТИХОТВОРЕНИЕ:

Могат да участват ученици от  II, III и IV клас.

Разказът трябва да е не по–дълъг от един лист А4, написан на компютър.

Литературните творби могат да засягат разнообразни житейски позиции и да разглеждат всякакви проблеми, представени през очите на вазовци.

Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена и клас.

Всеки участник може да представи най-много две творби.

Срок за предаване на творбите: до 19.02.2018г./предават се на учителите по БЕЛ, а за начален етап на г-жа Г. Николова/

Жури в състав:В. Николова, К. Черкезов  /за прогимназиален етап/ и Г. Николова, Кремена Левакова, Емилия Иванова /за начален етап/ ще присъди:

–   за прогимназиален етап – по една първа, втора и трета награда за всеки жанр
–   за начален етап –  по една първа, втора и трета награда за всеки жанр:

II, III, IV клас

КОНКУРС ЗА РИСУНКА:

Могат да участват ученици от I до VII клас, разпределени в две възрастови групи:

– от 7 до 10 год.

– от 11 до 14 год.

Участниците могат да изобразяват свободно със средствата на изобразителното изкуство  актуални теми.

Могат да бъдат използвани всякакви техники на формат А4 или не по-голям от блок №4. Всеки млад художник  може да участва с не повече от две творби.

Авторите трябва да напишат следните данни:

трите имена и клас.

Творбите на участниците в конкурсите трябва да бъдат предадени до 19.02.2018год. на г-н В. Георгиев.

Рисунките ще бъдат оценени от компетентно жури: В. Георгиев, представители на РХГ, което ще присъди по една първа, втора и трета награда за всички жанрове в двете възрастови групи.

Информация за резултатите от конкурсите можете да намерите на:

http://www.ivanvazovruse.org/  след 23.02.2018г.

Класираните на първо, второ и трето място във всички конкурси ще получат предметни награди, а всички участници – грамоти за участие.