Публикувано от Десислава Стефанова на 28 - август - 2019г. 0 коментара

На вниманието на родителите на учениците от начален етап!

Родителските срещи по  класове за новата учебна 2019/2020 година ще се проведат при следния график:

1 А  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 106;

1 Б  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 107;

1 В  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 108;

* За улеснение на родителите първокласниците пред всеки кабинет ще бъдат поставени списъци на разпределените първокласници по класове.

2 А  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 338;

2 Б  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 226;

2 В  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 227;

2 Г  клас – на 09.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 229;

3 А  клас – на 11.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 228;

3 Б  клас – на 11.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 337;

3 В  клас – на 11.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 230;

3 Г  клас – на 11.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 102;

4 А  клас – на 10.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 335;

4 Б  клас – на 10.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 336;

4 В  клас – на 04.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 339;

4 Г  клас – на 04.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 332.

На вниманието на родителите на учениците от подготвителните групи!

Родителските срещи по  паралелки  за новата учебна 2019/2020 година ще се проведат при следния график:

ПГ 1 в блок „Съединение“ – на 10.09.2019 г. от 17.30 часа в класната стая на групата в блок „Съединение“;

ПГ 1 в блок „Строител“ – на 10.09.2019 г. от 17.30 часа в класната стая на групата в блок „Строител“.

На вниманието на родителите на учениците от бъдещите пети класове!

Родителските срещи по  класове за новата учебна 2019/2020 година ще се проведат при следния график:

5 А  клас – на 12.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 333;

5 Б  клас – на 12.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 339;

5 В  клас – на 12.09.2019 г. от 18.00 часа в кабинет 229.

На вниманието на родителите на учениците от бъдещите шести и седми  класове!

Родителските срещи по  класове за новата учебна 2019/2020 година ще се съгласуват с класните ръководители на паралелките.

Related Images: