Публикувано от Росица Димитрова на 24 - февруари - 2020г. 0 коментара
ДАТА И ЧАС ИЗЯВА ОТГОВОРНИЦИ
до 20.02.20г. Конкурс за литературна творба и рисунка , посветени на  149 години от създаването на училището. „Из дневника на един вазовец“ Комисия
до 28.02.20г. Издаване на училищен вестник „Вазовци” К. Черкезов
26.02.2020г. Радиопредаване за патрона на училището Г. Николова, П. Димитрова
  ПЪРВИ КЛАС  
26.02.2020 г. Краснопис Класните ръководители
  Драматизирана рецитация на стихотворението „Училище“, Иван Вазов Класните ръководители
27.02.2020 г. Запознаване с живота и творчеството на Иван Вазов – презентация в ЧК; Класните ръководители
28.02.2020 г. Подреждане на пъзел с лика на Иван Вазов Класните ръководители
  ВТОРИ КЛАС  
  Буквоплет -1 кръг по класове Класните ръководители
  Буквоплет – 2 кръг с външен представител Класните ръководители
  Буквоплет – победители. Класните ръководители
  ТРЕТИ КЛАС         ЧЕТВЪРТИ КЛАС             
  Рецитиране на стихове от Иван Вазов Соня Рашкова
03.03.2020г. Участие в рецитал „За да я има България“ Класните ръководители
17.02.-21.02.. Напред в компютърния свят- картички за Баба Марта – 1.,2.,3.и 4. клас Иваничка Костова Класните ръководители
   Уроци по родолюбие извън класната стая- посещение на къща-музей „Баба Тонка“ – 2., 3.и 4.клас,групи за целодневна организация Класни ръководители Е.Вълчева, П.Радославова, Р.Лазарова, М.Пенчева, Ст.Лазарова
До 10.03 20 г Участие в Национална кампания „МАРТЕНИЧКА С КАУЗА“ 2020 Класните ръководители
  ПЕТИ КЛАС  
26.02.2020г. Символи и ритуали на ОУ „Иван Вазов“ – викторина Г. Георгиев, класните ръководители на 5 клас
  ШЕСТИ КЛАС  
22.02.2020. Spelling bee – 2 – 6 клас Красимир Кръстев
26.02.2020   Състезание „Влез в отбора на знаещите” – 6 клас И. Караджов, МО Природоматематически науки
  СЕДМИ КЛАС  
02.03.2020г. Търновска конституция – посещение в Съдебната палата – 7 в клас Г. Георгиев
25.02.2020г. Рецитиране на стихове от Иван Вазов – 6 – 7 клас  В.Николова, П. Димитрова, Е. Маждракова
26.02.20г. 12:30 часа Поднасяне на цветя на плочата на Иван Вазов – 7 клас           Класните ръководители на 7 клас
02.03.2020г. Тържествен концерт в Пленарна зала И. Георгиева, комисия
25.02.-01.03.20г. Седмица на патриотичните песни по радиоуредбата Ангел
03.03.2020г. Участие в рецитал „За да я има България“ – 5, 6, 7 клас В.Николова, П. Димитрова, Е. Маждракова

Related Images: