Публикувано от Росица Димитрова на 13 - март - 2020г. 0 коментара

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. до 29.март 2020 г. учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват. Уважаеми ученици, Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване, упражняване и затвърдяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства. Уважаеми родители, Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Уважаеми директори и педагогически специалисти, Призоваваме Ви:  използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;  да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;  да консултирате, подпомагате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;  да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище. Вярвам, че заедно ще успеем да се справим с извънредното положение! Бъдете здрави, силни и отговорни!

Related Images: