Публикувано от Росица Димитрова на 9 - април - 2021г. 0 коментара

Уважаеми ученици и родители,

съгласно заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката от 12.04.2021 г. присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група се възобновяват. За учениците от 5 до 7  клас присъственият учебен процес се възобновява, както следва:

– от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено  да се обучават учениците от 7 клас, а за учениците от 5 и 6 класове учебните занятия се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание за периода;

– от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено  да се обучават учениците от 5 клас, а за учениците от 6 и 7 класове учебните занятия се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание за периода.

Related Images: