Публикувано от Росица Димитрова на 29 - април - 2021г. 0 коментара

Уважаеми ученици и родители,

съгласно заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването продължават присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група. За учениците от 5 до 7  клас присъственият учебен процес се възобновява, както следва:

– на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас, а за учениците от 6 и 7 класове учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание за периода;

– от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 и  6 класове, а за учениците 7 клас учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание за периода.

– от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 и 7 класове, а за учениците 5 клас учебните занятия да се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдена организация на учебния ден и седмично разписание за периода.

Related Images: