Публикувано от Росица Димитрова на 28 - май - 2021г. 0 коментара

Съгласно Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, считано от 31.05.2021 г. се провежда присъствен учебен процес за всички ученици от I до VII клас в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Русе.

Запазва се двусменния режим на обучение за всички ученици, съгласно утвърденото седмичното разписание и часови график за втори учебен срок

Related Images: