Публикувано от Росица Димитрова на 5 - ноември - 2021г. 0 коментара

ОУ „Иван Вазов“ обявява процедура за избор на изпълнител на договор с предмет „Доставка на обедна храна за учениците в ГЦОУД на ОУ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022 г.

Краен срок за събиране на оферти – 12.11.2021 г. до 16:30 часа в стая № 101, от домакина на училището.

– Изисквания към доставчиците:

1. Приготвената и доставена храна трябва да отговаря на изискванията за качество и калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и Наредба № 2 от 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

2. Доставяните обеди трябва да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните.

3. Всяка партида обеди трябва да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на обедите, и документ за качество и безопасност.

4. Изпълнителят се задължава да доставя готовата храна със собствен транспорт, който отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.

Related Images: