Публикувано от Росица Димитрова на 12 - ноември - 2021г. 0 коментара

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

На 15 ноември – понеделник, в деня след изборите, всички ученици се обучават от разстояние в електронна среда, съгласно Заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката.

На 16 ноември – вторник, учебният процес се възстановява присъствено в ОУ „Иван Вазов“ за следните паралелки от начален етап на обучение:

КласКласна стаяКласен ръководител
1 а108Румяна Лазарова
1 б106Стефка Лазарова
1 в107Йоана Цанева
2 а225Полина Радославова
2 б339Марияна Пенчева
2 в230Светла Павлова
3 б338Гюлхан Якуб
4 а228Евелина Вълчева
4 б226Иваничка Костова
4 в227Росица Рачева
4 г229Светла Ангелова

Паралелките от 3а и 3в класове продължават учебните часове в ОРЕС.

Началото на учебния ден за всички дни от седмицата е 7:45 ч.

Във вторник и четвъртък, когато ще се правят тестовете на учениците, първият учебен час ще започва от 8:30 ч. и учебният ден ще приключи по-късно. През времето от 07:45 до 08:15 ч. класния ръководител с учители и служители ще извършва тестването на учениците в съответната класна стая.

Учениците в групите за целодневна организация на учебния ден ще започват занятия  веднага след приключване на учебните часове на паралелката. Краят на учебния ден за групите в ЦОУД ще бъде не по-късно от 17:30 ч.

За дните на присъствените занятия за учениците в ОУ „Иван Вазов“ за първата учебна седмица с тестване, закуски по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“, кетъринг с обедно хранене няма да има.

На вниманието на всички участници в образователния процес – Приложение към Заповед № РД09-4247/08.11.2021 на министъра на образованието и науката – НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Related Images: